Ấm áp phiên chợ nghĩa tình cho công nhân Sóc Trăng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức Sóc Trăng cảm ơn các nhà tài trợ đóng góp để phiên chợ nghĩa tình thành công. Ảnh: Trường Khoa
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức Sóc Trăng cảm ơn các nhà tài trợ đóng góp để phiên chợ nghĩa tình thành công. Ảnh: Trường Khoa
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức Sóc Trăng cảm ơn các nhà tài trợ đóng góp để phiên chợ nghĩa tình thành công. Ảnh: Trường Khoa
Lên top