"Ai, cơ quan nào trục lợi chính sách là có lỗi với dân"

Viên chức hoạt động nghệ thuật cũng là đối tượng được hỗ trợ trong lần này. Ảnh: BTC/LĐ
Viên chức hoạt động nghệ thuật cũng là đối tượng được hỗ trợ trong lần này. Ảnh: BTC/LĐ
Viên chức hoạt động nghệ thuật cũng là đối tượng được hỗ trợ trong lần này. Ảnh: BTC/LĐ
Lên top