99 thí sinh thi “Điều dưỡng, nữ hộ sinh giỏi”

Các điều dưỡng, nữ hộ sinh trong hội thi. Ảnh Đức Long
Các điều dưỡng, nữ hộ sinh trong hội thi. Ảnh Đức Long
Các điều dưỡng, nữ hộ sinh trong hội thi. Ảnh Đức Long
Lên top