950 đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đoàn viên công đoàn mong muốn cán bộ công đoàn có kỹ năng, nhiệt huyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: HA
Đoàn viên công đoàn mong muốn cán bộ công đoàn có kỹ năng, nhiệt huyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: HA
Đoàn viên công đoàn mong muốn cán bộ công đoàn có kỹ năng, nhiệt huyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: HA
Lên top