92 công đoàn cơ sở ký thoả ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp

Ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên  tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Lên top