LÀM 44 GIỜ/TUẦN LÀ NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

9 lý do để lý giải: “Tại sao cần giảm giờ làm cho công nhân..

Lao động nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi về tiền lương, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo, thăng tiến và việc làm bền vững. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi về tiền lương, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo, thăng tiến và việc làm bền vững. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi về tiền lương, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo, thăng tiến và việc làm bền vững. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top