9 doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam có 12 phòng vắt trữ sữa

9 doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam có phòng vắt, trữ sữa. Ảnh: CĐDM
9 doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam có phòng vắt, trữ sữa. Ảnh: CĐDM
9 doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam có phòng vắt, trữ sữa. Ảnh: CĐDM
Lên top