87 suất quà hỗ trợ con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Ảnh: LĐLĐPT
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Ảnh: LĐLĐPT
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Ảnh: LĐLĐPT
Lên top