87% đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại Quảng Trị cài đặt Bluezone

Đoàn viên công đoàn cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐ QT.
Đoàn viên công đoàn cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐ QT.
Đoàn viên công đoàn cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐ QT.
Lên top