LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình):

85% trở lên doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cấp Công đoàn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình được  biểu dương vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bá Mạnh
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cấp Công đoàn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình được biểu dương vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bá Mạnh
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cấp Công đoàn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình được biểu dương vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top