85 doanh nghiệp trong KCN Thăng Long được áp dụng phương án “3 tại chỗ"

Công nhân khu công nghiệp Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân khu công nghiệp Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân khu công nghiệp Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top