84,24% công nhân Công ty PouYuen chấm dứt HĐLĐ là ở các tỉnh

Công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top