84 công nhân may ở Hải Dương được hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao kinh phí hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Diệu Thuý
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao kinh phí hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Diệu Thuý
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao kinh phí hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Diệu Thuý
Lên top