800 CNVCLĐ tỉnh Tây Ninh tham gia hiến máu nhân đạo

CNVCLĐ tỉnh Tây Ninh tham gia hiến máu nhân đạo.
CNVCLĐ tỉnh Tây Ninh tham gia hiến máu nhân đạo.
CNVCLĐ tỉnh Tây Ninh tham gia hiến máu nhân đạo.
Lên top