8 thuyền viên tàu Côn Đảo 10 bức xúc do mất việc làm vì lý do bất khả kháng

Hai thuyền viên tàu Côn Đảo 10: Ông Nguyễn Tiến Phương và ông Vũ Văn Phương. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hai thuyền viên tàu Côn Đảo 10: Ông Nguyễn Tiến Phương và ông Vũ Văn Phương. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hai thuyền viên tàu Côn Đảo 10: Ông Nguyễn Tiến Phương và ông Vũ Văn Phương. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top