8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1.1.2022

Ngành Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Đức Long
Ngành Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Đức Long
Ngành Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Đức Long
Lên top