76 công nhân bị tai nạn lao động chưa được hưởng chế độ: Luật bất cập

Một nữ công nhân bị ngất được các đồng nghiệp đưa ra khỏi xưởng sản xuất.
Một nữ công nhân bị ngất được các đồng nghiệp đưa ra khỏi xưởng sản xuất.
Một nữ công nhân bị ngất được các đồng nghiệp đưa ra khỏi xưởng sản xuất.
Lên top