755 học sinh là con của đoàn viên được tuyên dương học giỏi- sống tốt

Tuyên dương con đoàn viên học giỏi sống tốt. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Tuyên dương con đoàn viên học giỏi sống tốt. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Tuyên dương con đoàn viên học giỏi sống tốt. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top