75 năm Trường Đại học Công đoàn: Trưởng thành, phát triển và hội nhập

Sinh viên Trường ĐH Công đoàn tại Lễ phát động Tháng Thanh niên 2021 do Đoàn trường tổ chức. Ảnh: ĐHCĐ
Sinh viên Trường ĐH Công đoàn tại Lễ phát động Tháng Thanh niên 2021 do Đoàn trường tổ chức. Ảnh: ĐHCĐ
Sinh viên Trường ĐH Công đoàn tại Lễ phát động Tháng Thanh niên 2021 do Đoàn trường tổ chức. Ảnh: ĐHCĐ
Lên top