700 người tham gia Hội thi các trò chơi vận động năm 2021

Các vận động viên thi đấu môn đua xe đạp chậm. Ảnh: Phú Xuân
Các vận động viên thi đấu môn đua xe đạp chậm. Ảnh: Phú Xuân
Các vận động viên thi đấu môn đua xe đạp chậm. Ảnh: Phú Xuân
Lên top