700 người lao động tại Phú Quốc tham gia hiến máu tình nguyện

700 cán bộ nhân viên, người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV
700 cán bộ nhân viên, người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV
700 cán bộ nhân viên, người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV
Lên top