70% công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sau 2 ngày tạm ngừng việc

Công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 16.4. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 16.4. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 16.4. Ảnh Đức Long
Lên top