70 CNLĐ xuất sắc dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu lăng mộ đồng chí tại Diêm Điền, Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu lăng mộ đồng chí tại Diêm Điền, Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu lăng mộ đồng chí tại Diêm Điền, Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Lên top