7 công đoàn khối thi "An toàn vệ sinh viên giỏi"

Một hoạt cảnh trong phần hội thi. Ảnh Đức Long
Một hoạt cảnh trong phần hội thi. Ảnh Đức Long
Một hoạt cảnh trong phần hội thi. Ảnh Đức Long
Lên top