65.000 công nhân lao động Thủ đô được trợ cấp với trên 40 tỉ đồng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa. Ảnh: T.E.A
Lên top