650 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ những phiên chợ nghĩa tình

Phiên chợ nghĩa tình cho công nhân và đoàn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hải
Phiên chợ nghĩa tình cho công nhân và đoàn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hải
Phiên chợ nghĩa tình cho công nhân và đoàn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hải
Lên top