Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ TỈNH BẠC LIÊU:

621 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, chiếm 94%