61% người đi làm kỳ vọng sẽ tăng lương trong năm 2021

Phần lớn người lao động kỳ vọng sẽ tăng lương trong năm 2021. Ảnh: Lê Hoa
Phần lớn người lao động kỳ vọng sẽ tăng lương trong năm 2021. Ảnh: Lê Hoa
Phần lớn người lao động kỳ vọng sẽ tăng lương trong năm 2021. Ảnh: Lê Hoa
Lên top