61 doanh nghiệp giảm gần 4,5 tỉ đồng tiền hàng, dịch cho công nhân

Nhiều công nhân lao động được mua hàng giá ưu đãi từ Chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều công nhân lao động được mua hàng giá ưu đãi từ Chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều công nhân lao động được mua hàng giá ưu đãi từ Chương trình phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top