6.000 lao động tại Nghệ An được thụ hưởng từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ

Dịch Covid-19 khiến nhiều lao động gặp khó khăn. Ảnh:QĐ
Dịch Covid-19 khiến nhiều lao động gặp khó khăn. Ảnh:QĐ
Dịch Covid-19 khiến nhiều lao động gặp khó khăn. Ảnh:QĐ
Lên top