600 nữ công nhân viên chức mặc áo dài xếp hình “We love Vũng Tàu”

600 nữ công nhân viên chức mặc áo dài nón lá xếp hình “We love Vũng Tàu”. Ảnh: Trí Độ
600 nữ công nhân viên chức mặc áo dài nón lá xếp hình “We love Vũng Tàu”. Ảnh: Trí Độ
600 nữ công nhân viên chức mặc áo dài nón lá xếp hình “We love Vũng Tàu”. Ảnh: Trí Độ
Lên top