6 tháng đầu năm, công đoàn Hà Nội phát triển 14.915 đoàn viên

Các cấp Công đoàn Hà Nội luôn quan tâm, hỗ trợ đoàn viên kịp thời. Ảnh: Ngọc Ánh
Các cấp Công đoàn Hà Nội luôn quan tâm, hỗ trợ đoàn viên kịp thời. Ảnh: Ngọc Ánh
Các cấp Công đoàn Hà Nội luôn quan tâm, hỗ trợ đoàn viên kịp thời. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top