6 tháng đầu năm 2018: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là gần 16 nghìn tỉ đồng

Cán bộ bưu điện tỉnh Long An thực hiện chi trả lương hưu cho người tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ bưu điện tỉnh Long An thực hiện chi trả lương hưu cho người tham gia BHXH. Ảnh: H.A