6 phòng khám đa khoa tại TPHCM tạm ngưng khám, chữa bệnh BHYT

Người dân đi khám, chữa bệnh BHYT ở tuyến huyện vẫn được hưởng 100% chi phí theo quy định. Ảnh Nam Dương
Người dân đi khám, chữa bệnh BHYT ở tuyến huyện vẫn được hưởng 100% chi phí theo quy định. Ảnh Nam Dương
Người dân đi khám, chữa bệnh BHYT ở tuyến huyện vẫn được hưởng 100% chi phí theo quy định. Ảnh Nam Dương
Lên top