6 đơn vị Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhận Cờ thi đua

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao Cờ thi đua toàn diện và Cờ thi đua chuyên đề cho các công đoàn cơ sở
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao Cờ thi đua toàn diện và Cờ thi đua chuyên đề cho các công đoàn cơ sở
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao Cờ thi đua toàn diện và Cờ thi đua chuyên đề cho các công đoàn cơ sở
Lên top