6 đội bóng nam nữ tham gia ngày hội thể thao Cty SSNewtech Vina

Ngày hội thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong công nhân lao động.
Ngày hội thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong công nhân lao động.
Ngày hội thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong công nhân lao động.
Lên top