6 doanh nghiệp Quảng Ninh xây dựng ký thỏa ước tập thể

6 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng Quảng Ninh ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm giai đoạn 2021-2022. Ảnh: T.Hằng
6 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng Quảng Ninh ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm giai đoạn 2021-2022. Ảnh: T.Hằng
6 doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng Quảng Ninh ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm giai đoạn 2021-2022. Ảnh: T.Hằng
Lên top