6 Công đoàn ngành Trung ương tổng kết công tác 2017

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VH
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VH
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VH
Lên top