6 CĐ cấp trên cơ sở được hỗ trợ trên 50% kinh phí Túi An sinh Công đoàn

Trao Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Trao Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Trao Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Lên top