58% phụ nữ từng chịu một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục

Lên top