57.587 lượt nữ CNVCLĐ ngành Dệt may Việt Nam đạt hai giỏi

Ngành Dệt may Việt Nam có tới trên 70% lao động nữ. Ảnh: Hải Anh
Ngành Dệt may Việt Nam có tới trên 70% lao động nữ. Ảnh: Hải Anh
Ngành Dệt may Việt Nam có tới trên 70% lao động nữ. Ảnh: Hải Anh
Lên top