555 doanh nghiệp nợ 790 tỉ đồng bảo hiểm xã hội

Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thể bị khởi tố hình sự. Ảnh Nam Dương
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thể bị khởi tố hình sự. Ảnh Nam Dương
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thể bị khởi tố hình sự. Ảnh Nam Dương
Lên top