550 công nhân lao động cách ly y tế tại Đông Anh nhận nhu yếu phẩm khẩn cấp

Công đoàn Các hhu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân lao động ngày 15.8. Ảnh: CĐKCNCC
Công đoàn Các hhu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân lao động ngày 15.8. Ảnh: CĐKCNCC
Công đoàn Các hhu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân lao động ngày 15.8. Ảnh: CĐKCNCC
Lên top