55 đoàn viên huyện Phúc Thọ được vay vốn phát triển kinh tế

Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô làm thủ tục giải ngân. Ảnh: CĐ HN
Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô làm thủ tục giải ngân. Ảnh: CĐ HN
Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô làm thủ tục giải ngân. Ảnh: CĐ HN
Lên top