Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đông Nam bộ:

540.464 đoàn viên hưởng lợi ích từ chương trình phúc lợi hơn 112 tỉ đồng

Lên top