54 “Công nhân giỏi” trong Tháng Công nhân năm 2020

Biểu dương công nhân lao động giỏi. Ảnh: Hà Nội
Biểu dương công nhân lao động giỏi. Ảnh: Hà Nội
Biểu dương công nhân lao động giỏi. Ảnh: Hà Nội
Lên top