53 đơn vị thành viên trong Tập đoàn Caosu Việt Nam ký TƯLĐTT ngành

Công nhân chế biến caosu. Ảnh: Tùng Châu
Công nhân chế biến caosu. Ảnh: Tùng Châu
Công nhân chế biến caosu. Ảnh: Tùng Châu
Lên top