52.000 lao động tự do ở Hà Nội đã nhận tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

6 nhóm thợ xây trọ tại xã Văn Bình, Thường Tín (Hà Nội) được hỗ trợ. Ảnh: Hạ Nguyên.
6 nhóm thợ xây trọ tại xã Văn Bình, Thường Tín (Hà Nội) được hỗ trợ. Ảnh: Hạ Nguyên.
6 nhóm thợ xây trọ tại xã Văn Bình, Thường Tín (Hà Nội) được hỗ trợ. Ảnh: Hạ Nguyên.
Lên top