52 đoàn viên Công đoàn Hà Nội bị F0 được Công đoàn hỗ trợ

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội liên tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội liên tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội liên tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top