5000 CNLĐ trong các KCN tại Hà Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân lao động. Ảnh: CDC Hà Nam.
Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân lao động. Ảnh: CDC Hà Nam.
Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân lao động. Ảnh: CDC Hà Nam.
Lên top